9.10 2018 Will the democratic world pass the Tibetan test?

By the Tibetan test, Edward Lucas first called the test of willingness of the democratic world to stand up for principles, despite bullying and threats of Chinese retaliation. In the panel discussion, we will discuss the role of the Tibetan Government in exile and its plan to face the future, called the 5-50 vision. We will examine the results of the Tibetan test and answer the question, if we shouldn’t be more sympathetic with Tibet.
This event is part of the Festival of Democracy, the associated program of the Forum 2000 Conference.

Speakers:
Lobsang Sangay, předseda tibetské exilové vlády, Indie/Tibet
Edward Lucas, novinář, spisovatel, bývalý korespondent The Economist, Velká Británie
Magda Vašaryová, bývalá herečka, diplomatka, poslankyně, kandidátka na prezidentku Slovenska, Slovensko.
Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí ČR, poslanec, místopředseda Zahraničního výboru, bývalý kandidát na prezidenta ČR, Česká republika
Thomas Mann, europoslanec, Spolková republika Německo
Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí ČR, poslanec, předseda spolku Češi Tibet podporují/Czech Support Tibet
Alison Reynholds, výkonná ředitelka International Tibet Network, Velká Británie

Pojmem Tibetský test nazval Edward Lucas zkoušku ochoty demokratického světa postavit se za klíčové principy, i přes vyhrožování a hrozbu čínské odvety. V panelové diskuzi budeme diskutovat roli tibetské exilové vlády a její plán, jak čelit budoucnosti, nazývaný vize 5-50. Prozkoumáme, zda demokratický svět v Tibetském testu selhává. Maje podobnou historickou zkušenost, neměli bychom být více solidární?
Tato akce je součástí Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000.