30.5.Ujguři: Čínské koncentrační tábory v mlčícím světě

Čína během posledních několika desítek let porušování lidských práv a nucené asimilace zdokonalila nástroje perzekuce. Ujguři, muslimské etnikum žijící v severozápadní části Číny, v současné době čelí policejnímu státu využívajícímu moderní technologie, kulturní genocidě a masovému zadržování v koncentračních táborech. Pro Ujgury už není jejich denní starostí jen udržení svobody náboženství, ale každodenní boj o život.

Diskutovat budou:
Rushan Abbas, ředitelka Campaign for Uyghurs
Filip Jirouš, Sinopsis

Diskuse proběhne v angličtině, moderuje Kateřina Procházková, Sinopsis.

China has through decades of human rights abuses and forced assimilation perfected its tools of persecution. Uyghurs, predominantly Muslim ethnic group living in Northwestern China, currently face a police state enabled by modern technology, cultural genocide and mass internment in concentration camps. For Uyghurs it is not freedom of religion they have to fight for everyday, it has now become a daily struggle for life.

Discussion Participants:
Rushan Abbas, director of Campaign for Uyghurs
Filip Jirouš, Sinopsis

Discussion will be in English, moderated by Kateřina Procházková, Sinopsis.