23.5. Propaganda a její nástroje v post-sovětském bloku: Jak jí čelit?

Český klub absolventů International Visitor Leadership Program (IVLP) pořádá mezinárodní konferenci Propaganda a její nástroje v post-sovětském bloku: Jak jí čelit? Vyslechnete si experty ze států bývalého socialistického bloku, kteří ve svých zemích aktivně bojují proti propagandě a fake news. Právníci, novináři a další odborníci ukážou na konkrétních příkladech, jak se v jejich zemích šíří propaganda, jaká v ní rezonují témata, jaký má propaganda dopad na politický vývoj v jednotlivých zemích a jak se jí snaží čelit. Příklady konkrétních řešení boje s propagandou mohou být inspirací pro ostatní zúčastněné státy.

Rozdíly v přístupu a cílech tvůrců a podporovatelů propagandy na Západě a Východě pak srovnají analytici ze západní Evropy a Spojených států.

Konference má ambici stát se největší podobnou akcí v regionu a je určena absolventům IVLP, novinářům, studentům, politikům a odborné veřejnosti. Vystoupí na ní experti z Maďarska, Litvy, Gruzie, Makedonie, České republiky, Norska, Británie a USA.

Více informací najdete zde: http://www.aic.cz/ivlp/?cat=4

Účast potvrzujte na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAKFrpfVoLtXnRcX6FSJTtrndmddz8GC_Lwoaa2NFJNCu80Q/viewform